Huisarts maartensdijk


De huisartsenpost is niet open omdat u niet wilt wachten tot uw eigen huisarts weer beschikbaar. Wilt u een e-mail vraag stellen aan uw huisarts? Een online afspraak maken voor het spreekuur of inzage hebben in uw medisch dossier? U zoekt een nieuwe huisarts in Helmond? Huisartsenpraktijk 't heelhuis is centraal gelegen in Helmond. Meer informatie vindt u op onze website. Google map of maartensdijk 1 with view from satellites and plan view - streets and houses.

x 486 jpeg 117kB. Pic source huisarts schenkt zwemb. Huisarts voorburg, dokter Smid is gespecialiseerd in ouderenzorg. Deze huisartsenpraktijk zit gevestigd in gezondheidscentrum savalle. Fresiastraat vj enschede praktijk Spoed. Wij zijn een opleidingspraktijk voor nieuwe huisartsen en assistenten. Maartensdijk tourism: TripAdvisor has 81 reviews of maartensdijk hotels, Attractions, and Restaurants making it your best maartensdijk resource. Maar spoed is iets anders dan haast.

Sinds 2013 neemt de uitspuit praktijk deel aan de nhg-accreditering, hetgeen suiker een goede methode is voor continue verbetering van de huisartsgeneeskundige zorg. Het aan de praktijk toegekende keurmerk staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen, dat de patiënten mogen hebben in de geleverde zorg.

Sint, maartensdijk - factbites


De missie van onze praktijk is het bieden van toegankelijke, laagdrempelige en persoonsgerichte zorg met als motto: moderne zorg op menselijke maat. Graag investeren we in een linkerkant duurzame relatie met u als onze patiënt(e waarbij het belangrijk is uw (medische) achtergronden goed te kennen, zodat we samen met u kunnen bespreken hoe uw klacht het best kan worden behandeld. De praktijk is sinds 1994 gevestigd in voorburg en is in 2006 verhuisd naar een nieuw pand aan de savallelaan in voorburg. . In dit gebouw bevinden zich nog 4 andere huisartsenpraktijken en een apotheek. Twee parttime assistentes staan u graag als eerste, telefonisch of aan de balie, te woord. In de praktijk werken twee huisartsen, gerard Smid als praktijkhouder en Bregje van Schijndel als vaste waarnemer. De praktijk is ook een opleidingsplek voor huisartsen in opleiding. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, longziekten, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De aan de praktijk verbonden verpleegkundigen worden hiervoor ingezet.

Kijk waar ze heen gaan!


Wij vinden dat de gemeente hier een taak heeft. Door het huisbezoek aan ouderen uit te breiden en deze mensen te stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om niet in armoe te hoeven leven. Van de Thoolse ouderen die tot en met 2009 gebruik konden maken van de dagopvang  raakt ruim 30 die kwijt door de bezuinigingen van het kabinet. Dat betekent dat deze mensen zich nog meer afgedankt voelen en tot groter eenzaamheid vervallen. De gemeente moet dat naar vermogen compenseren, bijvoorbeeld door de open tafel te subsidiëren, zodat die in elke kern minstens twee keer per week kan worden georganiseerd. Dat kost geld, maar het lost de eenzaamheid een beetje. Dat moeten we voor onze ouderen over hebben. Omdat de bevolking de komende jaren sterk zal vergrijzen, krijgen steeds meer inwoners te maken met het feit dat ze geen auto meer mogen(of kunnen) rijden.

Daarom mogen huurhuizen niet ongelimiteerd worden verkocht waardoor schaarste aan goede en eenvoudige goedkope huurhuizen ontstaat. Wij vinden het slopen van goede huizen verspilling van kapitaal en het moet dus tot het hoogstnoodzakelijke beperkt blijven. Vór er wordt gesloopt moet eerst gekeken worden of ze gerenoveerd kunnen worden. En alleen huurhuizen slopen als 70 van de fitnesstoestellen bewoners van een straat het er mee eens. Nu de babyboomgeneratie van vlak na de oorlog gepensioneerd raakt, is er grote behoefte aan seniorenwoningen. Hoewel dat al jaren was te voorzien, heeft de gemeente er lange tijd niet op ingespeeld en is tot voor kort alle bouwgrond naar projectontwikkelaars gegaan.

De sp vindt dat de gemeente die achterstand snel moet inlopen en daar met de woningbouwcorporatie afspraken over moet maken. Voor kopers maar ook voor huurders. 5.- meer zorg en aandacht voor de ouderen. In de gemeente Tholen moet énderde van de 65-plussers rondkomen van alleen maar aow. Veel van deze mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand of kwijtschelding. Sommigen schamen zich ervoor om er een beroep op te doen.

Thuiszorg - happyNurse - happyNurse

In de avonden en tijdens het weekeinde worden Tholenaars gedwongen om naar Bergen op zoom te reizen als ze een huisarts nodig hebben. Voor mensen die in het westen van de gemeente wonen (en zeker voor ouderen zonder eigen vervoer) is dat veel te ver. Daarom wil de sp een huisartsenpost centraal op het eiland, zo mogelijk gecombineerd met de ambulancepost. Elk dorp moet zijn eigen gezondheidscentrum krijgen waar naast de huisarts ook de apotheek, wijkverpleegkundige, thuiszorg, diëtiste, verloskundige, consultatiebureau, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog zijn te vinden. Dat het kan bewijst de smisse in Sint Annaland. 4.- niet slopen maar seniorenwoningen bouwen. De gemeente moet er voor zorgen dat er voldoende goede en goedkope huurwoningen zijn omdat ook de zwakkeren onder ons recht hebben muesli op goede huisvesting.

5x tips voor de lunch - lekker en Simpel

2.-Volksraadpleging, ook ná de verkiezingen, in een leefbare gemeente worden de inwoners serieus genomen. Dat betekent dat de bevolking niet achteraf maar vooraf wordt betrokken bij belangrijke zaken. Dat is de laatste tijd niet gebeurd. We hoeven maar te wijzen op het plan om het Holland huis in Scherpenisse op te doeken, windmolens bij Stavenisse te bouwen en het afschaffen van de bibliotheekvoorzieningen in poortvliet, oud-Vossemeer aangekoekte en Stavenisse. In al die gevallen is beslist zonder de bevolking te raadplegen. De sp vindt dat de gemeente bij belangrijke kwesties in een woonkern tijdig en objectief voorlichting aan de bevolking moet geven. Dan volgt een volksraadpleging, waarbij elke volwassen inwoner een stem uit kan brengen. Pas daarna neemt de gemeenteraad rekening houdend met de uitslag van de raadpleging - een besluit. 3.- centrale huisartsenpost en elk dorp n gezondheidscentrum.

Ook al werken ze producten in Tholen niet fulltime, vier parttimers kosten meer dan drie fulltimers. Bovendien is er 25 mér kans dat een van hen niet herkozen wordt. En dan krijgt zon ex-wethouder wachtgeld. En dat is niet mis. Voor het jaar 2010 heeft de gemeente 330.000 gereserveerd voor wachtgeld aan oud-wethouders. Want ze hebben recht op 6 jaar wachtgeld en gén sollicitatieplicht. Is het vreemd dat burgers zo negatief oordelen over politici?

7 Tips voor, gezonde, suikervrije

Gaat er op het mooie eiland Tholen politieke geschiedenis geschreven worden. Op deze datum gaat onze sp afdeling namelijk mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ons programma bestaat uit een tien punten programma: Ons 10 punten plan.- Drie wethouders is genoeg, tholen heeft vier wethouders. In goes, borsele en reimerswaal kunnen drie wethouders het werk. Waarom kan dat in Tholen niet? Dat komt door het handjeklap tussen vier grote fracties die elk hun eigen kandidaat op het pluche wensten. Dat is de dood in de pot voor de democratie, want de oppositie bestaat uit maar een paar raadsleden, voeding die geen poot aan de grond krijgen tegen de overmacht van de coalitiepartijen, die braaf ja knikken tegen bijna alles wat in b w wordt beslist. En vier wethouders zijn te duur.

Huisarts maartensdijk
Rated 4/5 based on 649 reviews