Overgewicht bij ouderen


Synoniemen: voortgeschreden adenoom ags adrenogenitaal syndroom aids Acquired Immune deficiency syndrome aios assistent in opleiding tot specialist ak acellulair kinkhoestvaccin Albuminurie de aanwezigheid van eiwit in de urine. Aldh aldehydedehyrogenase: het enzym in het mitochondrium dat de afbraak van ethanal (aceetaldehyde) tot azijnzuur mogelijk maakt. Hierna wordt acetyl-coa gevormd uit het azijnzuur en coënzym. Dit gaat de citroenzuurcyclus in waarna het afgebroken wordt tot koolstofdioxide en water. Allel Eén van de twee afzonderlijke kopieën van een gen op een chromosomenpaar. Allochtonen Personen van wie ten minste én van de ouders in het buitenland is geboren.

aanpakken van stress of de gevolgen daarvan. Actieve coping kan zowel op de oorzaak van stress als op emoties als gevolg van stress gericht zijn. Het actief aanpakken van de oorzaak van stress. Bijvoorbeeld een plan van aanpak maken en volgen, informatie zoeken om het probleem op te lossen of hulp vragen. Actueel alcoholgebruik, alcoholgebruik in de laatste maand, additief effect. Gelijktijdige werking van twee of meer factoren, waarbij het totale effect gelijk is aan de som van de afzonderlijke effecten van deze factoren. Adh alcoholdehydrogenase: een groep enzymen die voorkomen in verschillende organismen en deel uitmaken van de afbraakketen van alcohol. Adhd attention Deficit Hyperactivity disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) adi de aanvaardbare dagelijkse inname ( adi ) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Adl activiteiten van het dagelijks leven advanced adenoom Een geavanceerd adenoom is een poliep 1cm en/of met villeuze kenmerken en/of met hooggradige dysplasie; het is een mogelijk voorstadium van darmkanker.

Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. Synoniemen: A2-inzet A2-ritten, aa, arachidonzuur: een vetzuur dat in principe door het menselijk lichaam kan worden gevormd uit linolzuur of gamma-linoleenzuur, nutrilon maar toch tot de essentiële vetzuren wordt gerekend. Aaa, aneurysma van de abdominale aorta (buikaorta). Aabr, auditory Brainstem Response audiometrie (geautomatiseerde hersenstam audiometrie) aansluitleidingen, een aansluitleiding is de verbinding tussen de watermeter in huis en de waterleiding die in de straat ligt. Aanvaardbare dagelijkse inname, de aanvaardbare dagelijkse inname adi ) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Algemene arbeidsongeschiktheidswet, abs, affect balance scale. Meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. Ace, angiotensine converting enzyme. Ace is een enzym dat vooral betrokken is bij de regulatie van de bloeddruk.

Eenzaamheid bij ouderen in Nederland zuster Jansen


1 15-minutennorm, de norm waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn in het geval van een spoedeisende inzetopdracht (. A1-inzet ) 2 24-uurs urine, urine die gedurende 24 uur is verzameld 9 95 bi, het 95 betrouwbaarheidsinterval. Het interval waarvan we met 95 zekerheid mogen aannemen dat de werkelijke waarde van de bestudeerde parameter erin ligt. Hoe smaller het betrouwbaarheidsinterval, des te preciezer de schatting van de waarde van de bestudeerde parameter. A, a-segment, de prijzen van dbc's in het A-segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in ieder ziekenhuis gelijk. De prijzen van dbc's in het B-segment ontlasting mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de mka in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Synoniemen: A1-inzet A1, a2-inzetten, rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

Steeds meer ouderen met overgewicht - vumc


Autosoom Een autosoom is elk chromosoom in de celkern van een organisme, behalve de geslachtschromosomen; bij de mens dus niet het x of Y-chromosoom. Avo onderbouw Omvat de eerste drie jaren van havo / vwo, mulo, ulo en de theoretische en gemengde leerwegen in het vmbo synoniemen: avo onderbouw awbz algemene wet bijzondere ziektekosten b b-inzet niet-spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van. Het betreft vooral vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen, andere zorginstellingen en het eigen woonadres. B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. Bbmri-nl biobanking and biomolecular Resources Research Infrastructure bcg bacille bilié de calmette et guérin. Bcg is een vaccin tegen tuberculose dat gemaakt wordt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, mycobacterium bovis. Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. Beroepsniveau 1 Beroepsniveau 1 omvat beroepen met eenvoudige routinematige taken die een elementair of lager onderwijsniveau vereisen.

Het berust op de volgende drie pijlers: richtlijnen voor stringent gebruik van antibiotica; het instellen van antibioticateams in ziekenhuizen; het voorkómen van resistentie door middel van infectiepreventie. Antibiotica formularium boekje, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze hoeveel ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. Anw avond-, nacht-, en weekenddienst aow algemene ouderdomswet Apgar-score de apgarscore geeft inzicht in de algemene toestand van een pasgeboren baby. Hierbij wordt de baby enkele minuten na de geboorte getest op vijf vitale criteria: ademhaling, pols- en hartslag, spiertonus, kleur van de huid en reactie op prikkels. Apotheekhoudende huisartsen huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder galstenen dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden een rol (met name de bereikbaarheid met het openbaar vervoer). Synoniemen: apotheekhoudende huisarts apotheekhoudende huisartsen Apotheekhoudenden Openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen.

Apz algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Regionale voorziening voor crisisopvang, behandeling, verpleging en resocialisatie van alle categorieën psychiatrische patiënten. De behandelduur kan variëren van enkele maanden tot vele jaren. Naast intramurale zorg biedt een apz vaak deeltijdbehandeling en ambulante (poliklinische) geestelijke gezondheidszorg. Arbo arbeidsomstandigheden ari acute respiratoire infectie athena aids therapy evaluation in the netherlands Atherosclerose een vernauwing van de slagaders als gevolg van plaquevorming en trombusvorming. Atriumfibrilleren Ongecoördineerd samentrekken van de afzonderlijke spiervezels van de boezem (voorkamer) van het hart doordat de elektrische activatie onregelmatig.

Overgewicht bij ouderen by - - on Prezi


Aldh aldehydedehyrogenase: het enzym in het mitochondrium dat de afbraak van ethanal (aceetaldehyde) tot azijnzuur mogelijk maakt. Hierna wordt acetyl-coa gevormd uit het azijnzuur en coënzym. Dit gaat de citroenzuurcyclus in waarna het afgebroken wordt tot koolstofdioxide en water. Allel Eén van de twee afzonderlijke kopieën van een gen op een chromosomenpaar. Allochtonen Personen van wie ten minste én van de ouders in het buitenland is geboren. Dit type melanoom is zeldzaam.

Het bevindt zich aan de acra (uiteinden) van het lichaam, namelijk de handen (vingers/nagels) of de voeten (tenen/nagels). Ami acuut myocard infarct amw algemeen maatschappelijk werk Anamnese wat een patiënt de arts over de klachten en medische voorgeschiedenis kan vertellen. Anios assistent niet in opleiding tot specialist Antagonist 1) Chemische stof die de werking van een andere stof opheft; 2) Stof die aan een receptor bindt, maar geen intrinsieke werking heeft. Het effect van deze sof wordt veroorzaakt door het blokkeren van de receptor, waardoor de endogene(lichaamseigen) stof minder kan binden en daardoor minder effect kan hebben. Anti-hbc Antistoffen (IgM én IgG) tegen HBcAg. Wijzen op oude of recente infectie; niet aanwezig na vaccinatie; goede screeningsmarker voor 'ooit Hepatitis b virus (HBV)-infectie doorgemaakt'. Antibiotic stewardship Is een internationaal omarmd concept van intramurale, multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen en onjuist gebruik af te laten nemen, met als doelen verbetering van de patient outcome, verbetering van de kosteneffectiviteit van de behandeling en terugdringen van de nadelen.

Overgewicht bij ouderen by Francien doorn on Prezi

Het actief aanpakken van de oorzaak van stress. Bijvoorbeeld een slecht plan van aanpak maken en volgen, informatie zoeken om het probleem op te lossen of hulp vragen. Actueel alcoholgebruik, alcoholgebruik in schaamhaar de laatste maand, additief effect. Gelijktijdige werking van twee of meer factoren, waarbij het totale effect gelijk is aan de som van de afzonderlijke effecten van deze factoren. Adh alcoholdehydrogenase: een groep enzymen die voorkomen in verschillende organismen en deel uitmaken van de afbraakketen van alcohol. Adhd attention Deficit Hyperactivity disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) adi de aanvaardbare dagelijkse inname ( adi ) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Adl activiteiten van het dagelijks leven advanced adenoom Een geavanceerd adenoom is een poliep 1cm en/of met villeuze kenmerken en/of met hooggradige dysplasie; het is een mogelijk voorstadium van darmkanker. Synoniemen: voortgeschreden adenoom ags adrenogenitaal syndroom aids Acquired Immune deficiency syndrome aios assistent in opleiding tot specialist ak acellulair kinkhoestvaccin Albuminurie de aanwezigheid van eiwit in de urine.

Overgewicht bij ouderen serieus probleem - het Nationaal

Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. Ace, angiotensine converting enzyme. Ace is een enzym dat vooral betrokken is bij de regulatie van de bloeddruk. Acrylamide, een stof die ontstaat bij het verhitten van producten zoals het bakken van friet, brood en vlees. De stof is bij proefdieren kankerverwekkend gebleken en is mogelijk bij zeer hoge concentratie ook kankerverwekkend bij mensen. Actieve coping, het actief aanpakken van stress of de gevolgen daarvan. Actieve coping kan zowel op de oorzaak van stress als op emoties als gevolg van stress gericht zijn.

Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. Synoniemen: A2-inzet A2-ritten, aa, arachidonzuur: een vetzuur dat in principe door het menselijk lichaam kan worden gevormd uit linolzuur of gamma-linoleenzuur, maar toch tot vegan de essentiële vetzuren wordt gerekend. Aaa, aneurysma van de abdominale aorta (buikaorta). Aabr, auditory Brainstem Response audiometrie (geautomatiseerde hersenstam audiometrie) aansluitleidingen, een aansluitleiding is de verbinding tussen de watermeter in huis en de waterleiding die in de straat ligt. Aanvaardbare dagelijkse inname, de aanvaardbare dagelijkse inname adi ) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Algemene arbeidsongeschiktheidswet, abs, affect balance scale. Meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking.

Overgewicht, cijfers context huidige situatie

1 15-minutennorm, de norm waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn in het geval van een spoedeisende inzetopdracht (. A1-inzet ) 2 24-uurs urine, urine die gedurende 24 uur is verzameld 9 95 bi, het 95 betrouwbaarheidsinterval. Het interval waarvan we cellulitis met 95 zekerheid mogen aannemen dat de werkelijke waarde van de bestudeerde parameter erin ligt. Hoe smaller het betrouwbaarheidsinterval, des te preciezer de schatting van de waarde van de bestudeerde parameter. A, a-segment, de prijzen van dbc's in het A-segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in ieder ziekenhuis gelijk. De prijzen van dbc's in het B-segment mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de mka in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Synoniemen: A1-inzet A1, a2-inzetten, rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

Overgewicht bij ouderen
Rated 4/5 based on 923 reviews