Dikke maag na eten


 Bijv: het verwezenlijken door te stelen brengt situatie van spanning om betrapt te worden, dus spanning (krampen) in de dikke darm.  Het niet weten wat je roeping is (of het weten maar er niet in slagen van het te integreren in de concrete context het plan is zwak, de di da kan als gevolg functioneel stilvallen (bijv. Crohn of alkalische dida, geen opname van vitk, b, en de mineralen via vochtopname). Omgekeerd, bij goede functie heb je recht op serotonine, wat een goed gevoel geeft. Andere gevolgen van een een verkeerd concept of slechte keuzen is dat het resultaat van het geest-concept en hoe het verteerd wordt (omzetten tot energie en dan tot iets concreets) geen bestaansrecht krijgt.  Dat is het geval als er zo weinig waarde in de  inhoud terug te vinden is, dat het even goed kan overgenomen worden door lagere organismen, zoals Candida.

blaas, maar dan in een andere sfeer,. Deze van de interactie mens-mens: relatie-communicatie (oa erkenning).  Hier is de bestaanswereld van de maatschappij afwezig.  Vandaar geen tussen-orgaan op het derde niveau en ook veel minder (geen vaste maar vloeibare afscheiding)naar blaas. De klep tussen di da en du da zal toelaten dat de ph plots stijgt.  Bij teveel kh heb je er teveel gist (ook in de appendix) en kan je pijnlijke steken hebben rechts (colon ascendens).  Gisten geven (niet riekende) gassen. Als het concept (laag 3) niet goed bedacht is, dan zal het op pijnlijke wijze met de realiteit van de buitenwereld in aanraking komen, waar uiteindelijk alles wordt neergelegd in het familiale, het gezin, het huis (laag 2).  Zoals ook het werk in de maatschappij uiteindelijk slechts tot uitwerking heeft een goed leven te leiden in intieme kringen, om uiteindelijk te overleven.

Zit in pompoenpitten, zonnebloempitten, tarwekiemen, volle granen, peulvruchten, kikkererwten, linzen, quinoia, amandelen, noten, miso of als medicatie. Als alles deels verteerd en opgelost is, komt het voedsel in darm. In de du da is het vocht nog redelijk zuur (4ph). Het epitheel van de dunne darm is zijde papier dik, beslaat 42m en is enorm belangrijk voor de scheiding tussen binnen en buitenkant; belangrijk voor de selectie en keuze voor de entiteit van wat hij integreert in zijn leven. Het is de opname van de kracht tot verwezenlijking van zijn persoonlijkheid, bodypump wat ook power genoemd wordt en in relatie staat met volharding en uithouding in de maatschappij. In vergelijking met de huid is de du da een centripetale energie (introverte planning) en de huid gericht naar het voelen (een antenne). En is in cohabilitatie met het perifeer zs (of eerder werkt ermee samen). Beiden zijn grens binnen-buiten, maar de huid leidt niet tot verwezenlijking, de du da wel. Huid is verkenning, du da leidt tot zelfstandige beslissing. Huid staat ten dienste van de persoon en zijn medemens in kleine kring (dichtbij, intieme kring du da staat in dienst van de maatschappij: le plan réfléchi.

Brandend maagzuur, signaal lees het


Tegenstelling tot de lever: tot op een bepaald punt werkt de lever zelfs beter als hij alcohol moet verwerken ( leverfunctie op laag 7 leren). Bij pancreas verslechtert zijn werking als je veel zoet eet. Hoe meer je een pancreas laat werken, hoe slechter hij werkt! De pancreas heeft rust nodig: vasten, zuiveringsweek. Hiervan wordt hij terug beter. Hij leert wel tijdelijk meer te werken, maar geraakt uitgeput. Maar ook zn nodig om beter te werken!

Is pikant eten slecht voor de maag?


In het te 'zure' milieu werken de enzymen niet voldoende en daardoor zal de vertering van de voeding onvolledig zijn. Er is sprake van een vicieuze cirkel. De suppletie van enzymen kan tijdelijk een oplossing zijn wanneer de problemen ernstiger vormen aannemen. Er moet wel voor worden gewaakt, dat de alvleesklier daardoor op den duur niet steeds 'luier' wordt. Verder kunnen deze extra toegevoerde enzymen evenmin goed werken als het milieu in de darmen niet goed is; er is een bredere aanpak vereist. Ten gevolge van de slechte vertering in de darmen kunnen - door de onvoldoende afgebroken en daardoor te grote 'brokken' - de voedingsstoffen niet aan het bloed worden afgegeven. Deze onbruikbare voedselresten in de darmen kunnen daar voor problemen zorgen.

In tegenstelling tot de maag is het milieu en de vertering in de 12-vingerige darm afhankelijk van een basisch milieu. Dit basische milieu wordt voor een heel belangrijk deel veroorzaakt onder invloed van de maag op het moment dat maagzuur wordt geproduceerd. Wanneer de productie van maagzuur terugloopt, zal daardoor ook het milieu in de 12-vingerige darm verslechteren, dat wil zeggen zuurder worden. Gelijktijdig met de achteruitgang van de maagfunctie zien we dus een teruggang in de functie van de 12-vingerige darm. Gaan we nu ook nog eens het maagzuur verder afremmen, dan zal de totale spijsvertering in een neergaande spiraal worden gebracht, met alle gevolgen van dien. Wordt de verminderde aanmaak van maagzuur een enkele keer wél onderkend, dan is het niet uitgesloten dat als remedie daartegen een vervangend 'zuur' wordt gegeven.

Hoewel minder schadelijk dan zuurremmers, is dit al evenmin een oplossing. De maag zal dan mogelijk sneller en beter verteren, maar het probleem wordt doorgeschoven. We hebben namelijk gezien dat de 12-vingerige darm in belangrijke mate afhankelijk is van de productie(!) van maagzuur en die wordt níét gestimuleerd door suppletie van zuren. Om de spijsvertering weer op gang te helpen is nodig dat het milieu in de darmen wordt ondersteund met basische mineralen of natriumbicarbonaat en dat de maagfunctie wordt gestimuleerd door bitterstoffen zoals die voorkomen in middelen als Iberogast, gastritol, ventri-loges, Infi-tract, enzovoort. Deze bitterstoffen hebben ook een positieve invloed op de functie van de alvleesklier. Los van de maag, is een verminderde functie van de alvleesklier al voldoende om alle mogelijke, niet direct thuis te brengen klachten te veroorzaken. De alvleesklier zal namelijk minder spijsverteringsenzymen aanmaken en bovendien te weinig van het basische natriumbicarbonaat, waardoor het milieu te zuur wordt.

Welke maagklachten veroorzaken pijn

Hoewel bij veel mensen de productie van maagzuur is verlaagd, nemen of krijgen deze desondanks in de regel maagzuurremmers. Een groep van middelen, die voorkomt in de 'top vijf' van geneesmiddelen. De fout in het denken is het gevolg van het feit, dat mensen klagen over zuurbranden. Dit zuurbranden is dan niet het gevolg van overtollig maagzuur, maar afslanken van de vertraging van de maagfunctie waardoor het voedsel - door het betrekkelijk lange verblijf in de maag - verzuurt. De maag gaat vervolgens protesteren en de inmiddels verzuurde maaginhoud komt omhoog. We noemen dat met een mooi woord 'reflux'. De schijn kan dus bedriegen en de behandeling met zuurremmers lijkt de juiste te zijn, maar het tegenovergestelde is hier het geval.

Buikpijn na het eten en een opgezette

De spijsverteringssappen van de alvleesklier zijn in het bijzonder betrokken bij de vet- en eiwitstofwisseling. Door het sluipende en trage verloop van een aandoening van de alvleesklier manifesteren duidelijke stoornissen in de vet- en eiwitstofwisseling zich pas heel laat. Gemiddeld is dan al zo'n 90 van het orgaan buiten werking. Vroege symptomen die aan een aandoening van de alvleesklier moeten doen denken zijn: onduidelijke, vage bovenbuikklachten winderigheid en een opgeblazen buik hoorbaar 'gerommel' in de buik een vol gevoel in maag en/of darmen stinkende hotel ontlasting en winden massieve en 'explosieve' stoelgang schuimende ontlasting ontlasting die. De onduidelijke klachten leiden vaak tot een onjuiste conclusie of diagnose. Gevolg daarvan is dat door de mensen zelf voor verkeerde middelen wordt gekozen of dat patiënten een niet adequate therapie wordt voorgeschreven. Aandoeningen van de alvleesklier worden bijvoorbeeld heel vaak toegeschreven aan de maag.

Het afnemen van de functie van de alvleesklier en ook chronische ontstekingen verlopen in de regel sluipend en traag, terwijl het orgaan als zodanig ongemerkt steeds verder achteruit gaat. Het is dan ook niet zoutarm ondenkbaar dat betrokkenen heel vaak niet op passende wijze worden behandeld, of weer naar huis worden gestuurd met de boodschap 'we kunnen niets vinden helaas veelal met de bijgedachte 'dan is er ook niets aan de hand'. De alvleesklier is een orgaan dat globaal genomen uit twee delen bestaat, de kop en de staart. De kop is verantwoordelijk voor de afscheiding van spijsverteringssappen en de staart is betrokken bij de hormoonhuishouding, in het bijzonder de 'suikerstofwisseling' door middel van insuline. De alvleesklier is aangesloten op de 12-vingerige darm, die ligt tussen de maag en de dunne darm. Omdat het om én orgaan gaat, is het niet verwonderlijk dat een verstoorde spijsvertering ook zijn uitwerking heeft op de hormoonhuishouding en omgekeerd. We vinden bij patiënten met chronische spijsverteringsproblemen, veroorzaakt door de alvleesklier op den duur ook aanwijzingen in de richting van diabetes (suikerziekte). Bij diabetes zien we daarentegen gelijktijdig of later spijsverteringsproblemen ontstaan.

Bloemkool ; Zes eenvoudige recepten

Mensen, dit vond ik op internet. Interessante materie: veel mensen, in alle mogelijke leeftijdsgroepen, hebben maag- of andere buikklachten dan wel problemen met de spijsvertering. Soms zijn het duidelijke klachten die zich met enige regelmaat voordoen. In andere gevallen zijn de klachten van een meer vage aard. De oorzaak daarvoor of de betrokkenheid van de alvleesklier (pancreas) daarbij wordt in heel veel gevallen over het hoofd gezien. Een vrij plausibele verklaring is de grote reservecapaciteit van de alvleesklier. Pas wanneer deze het echt dreigt op te geven, treden de in die richting pijn wijzende symptomen duidelijker op de voorgrond.

Dikke maag na eten
Rated 4/5 based on 883 reviews